โครงการรณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน

อีกหนึ่งโครงการที่แตกยอดมาจาก ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงา

          “เด็ก” เป็นวัยที่สามารถเรียกร้องความน่าสงสารจากผู้ที่พบเห็นได้มากที่สุด
เด็กจึงกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อ “ซื้อ” หรือ “เช่า”
พวกเขาจากครอบครัวที่มีความยากจนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำมาเป็น “เครื่องมือ” ในการสร้างรายได้มหาศาลให้กับตนเอง
เศษเงินเล็กๆ น้อยๆ ที่ท่านหยิบยื่นให้กับเด็กขอทานไปนั้น แท้จริงไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเด็กขอทานแต่อย่างใด
มันกลับกลายเป็นการ “ทำลายอนาคต” ของเด็กทางอ้อม เพราะเด็กจะต้องขอทานเช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าพวกเขาจะโตจนหมดความน่าสงสาร
คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดขบวนการค้ามนุษย์ได้ โดยการหยุดให้เงินกับเด็กขอทาน
และเปลี่ยนเป็นการแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300